Sunulan Hizmetler

Bebek izlem
Çocuk izlem
Gebe izlem
Kanser tarama
Kan tahlilleri
Aşılama
15-49 yaş kadın izlem
Evlilik öncesi danışmanlık
Obezite izlem
Ana çocuk sağlığı
Kronik hastalıklar
Yaşlı sağlığı
Aile planlaması